Tesco

Volajte  0850 333 850

Volajte kedykoľvek v pracovné dni
od 8:00 do 20:00 hodin

Pôžička na kartu

 • požička od 400 € do 7000 €
 • vybavenie, vedenie a predčasné doplatenie bez poplatkov
 • splátky už od 11,50€
 • k požičke vám pošleme aj kartu z ktorej možete opakovane čerpat
 • platiť možete aj vyššie splátky a to bez nutnosti oznamovania predom

Ako vybaviť pôžičku na kartu

Zavolajte na linku 0850 333 850 alebo môžete vyplniť formulár vpravo a my zavoláme Vám!

K hovoru si pripravte 2 platné doklady totožnosti(napr. cestový pas vodičský preukaz, rodný list, zbrojný preukaz). Občania SR však musia vždy doložiť občiansky preukaz.

Ak ste zamestnanec alebo SZČO, pripravte si údaje o svojom zamestnávateľovi alebo podnikaní - presný názov, adresu, telefónne číslo na pevnú linku alebo mobilný telefón a IČO.

Peniaze Vám pošleme na váš bankový účet.

Nemáte v tejto chvíli po ruke telefón alebo čas nám zavolať?

Nevadí. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a my zavoláme Vám

Polia označené symbolom * sú povinné.

Výška pôžičky: * Zadejte hodnotu
od 400 do 7000 €
Osobné údaje:
Meno: *
Priezvisko: *
Rodné číslo: *
Napr. 123456/7890
Telefón: *
Napr. 0951 123 456
E-mail: *
Adresa:
Ulica a popisné číslo: *
Napr. Kamenné námestie 12 12
PSČ: *
Napr. 815 61
Mám záujem, aby ma zákaznícke centrum kontaktovalo ihneď.
Zákaznícke centrum Vás bude kontaktovať najneskôr do 30 min od vyplnenia formulára.
Chcem si vybrať iný termín, kedy chcem byť kontaktovaný.
Vhodný den:
V době mezi: -

Informácie so spracovaním osobných údajov
Súhlasím s použitím osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s overovaním Vašej bonity

Udeľujem súhlas, aby za účelom overovania mojej bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti:

 • moje údaje nad rozsah údajov uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „nad zákonný rozsah“), získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah uvedené na zmluve vrátane údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov Spoločnosť poskytla a sprístupnila prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), zdruľeniu NonBanking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby NBCB ďalej poskytovala tieto údaje tretím stranám, ktoré sú členmi zdruľenia NBCB s cieľom ich informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do NRKI poskytlo NBCB Spoločnosti s cieľom informovania o mojej platobnej disciplíne;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o uzatváranom obchode vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah o uzavretom obchode a jeho zabezpečení, údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, NBCB poskytlo užívateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI), a to prostredníctvom prevádzkovateľa SRBI, spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla do SRBI poskytlo SBCB Spoločnosti prostredníctvom NRKI s cieľom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI;
 • moje údaje získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu Spoločnosť overovala kontaktovaním u môjho zamestnávateľa alebo iného platcu príjmu, a aby tieto osoby poskytli Spoločnosti tieto údaje.

Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s overovaním Vašej bonity

Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov za účelom poistenia

Výslovne súhlasím s tým, aby v prípade dojednania poistenia Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČO 49240749 (obe ďalej len „Poisťovňa“) zisťovali, preskúmavali a spracúvali údaje o mojom zdravotnom stave pripadne o príčine smrti, a to za účelom prihlásenia do poistenia, zhodnotenia poistného rizika, správy a ukončenia poistenia, šetrenia škodovej udalosti, zaistenia, predchádzania poistným podvodom a ich vyšetrovania, ochrany právnych nárokov Poisťovne, štatistiky, cenotvorby a plnenia zákonných povinností Poisťovne.

Súhlasím s kontaktovaním elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS atď.).

Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov za účelom poistenia

Súhlas s marketingovým oslovovaním

Udeľujem súhlas s tým, aby za účelom vypracovania ponuky vhodnej služby a následného kontaktovania s marketingovými a obchodnými ponukami Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa zamestnávateľa alebo adresa iného miesta, na ktorom sa zdržujem, telefónne číslo, e-mailová adresa, záznamy hovorov vrátane údajov, ktoré budú umožňovať vytvoriť súbor informácií o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke a aby tieto údaje Spoločnosť poskytla za týmto účelom všetkým spoločnostiam patriacim do medzinárodnej skupiny PPF.

Tento súhlas udeľujem na dobu do uzatvorenia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, najviac však 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená zmluva, súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Súhlas s marketingovým oslovovaním
Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

 • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
 • Registrácia a používanie zadarmo
 • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií

Reprezentatívny príklad: Pri výške pôžičky 4 000 €, výške splátky 69 €, počte splátok 84 a lehote splatnosti 15. 6. 2023 je úrok 11,18 % p. a., RPMN 11,8 %, celková suma splatná spotrebiteľom je 5 796 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 15. 6. 2016 a splátke vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 7. 2016. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov združenia SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk a www.tesco.sk/fs. Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 22. 8. 2016 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľom Finančných služieb a prevádzkovateľom osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35880805.