Tesco

Hotovostná pôžička po telefóne

banner Hotovostna pozickaVolajte 0850 333 850

Volajte kedykoľvek v pracovné dni
od 8:00 do 20:00 hodin

Pôžička po telefóne

  • zadarmo vybavenie pôžičky, zadarmo predčasné splatenie
  • pôžička od 800 do 5 000 €
  • nepotrebujete ručiteľa

Ako vybaviť pôžičku po telefóne

Zavolajte alebo vyplňte formulár
zavolajte na linku 0850 333 850. Môžete tiež vyplniť formulár so žiadosťou a naši operátori vám zavolajú späť.

Pre telefonický hovor s naším operátorom majte pripravené nasledujúce doklady:
dva doklady totožnosti (najmä vodičský preukaz, rodný list, cestovný pas alebo zbrojný preukaz). Občania SR však musí vždy doložiť občiansky preukaz. Ak ste zamestnanec alebo SZČO, pripravte si údaje o svojom zamestnávateľovi či podnikania - presný názov, adresu, telefónne číslo na pevnú linku príp. mobilný telefón a IČO.


Hotovosť až 5 000 € zašleme na váš bankový účet.

Nemáte v tejto chvíli po ruke telefón alebo čas nám zavolať?

Nevadí. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a my zavoláme Vám

Polia označené symbolom * sú povinné.

Výška pôžičky: * Zadejte hodnotu
od 800 do 5000 €
Osobné údaje:
Meno: *
Priezvisko: *
Rodné číslo: *
Např. 123456/7890
Telefón: *
Např. 0951 123 456
E-mail: *
Adresa:
Ulica a popisné číslo: *
Např. Kamenné náměstie 12
PSČ: *
Např. 815 61
Mám záujem, aby ma zákaznícke centrum kontaktovalo ihneď.
Zákaznícke centrum Vás bude kontaktovať najneskôr do 30 min od vyplnenia formulára.
Chcem si vybrať iný termín, kedy chcem byť kontaktovaný.
Vhodný den:
V době mezi: -

Odoslaním vyplneného súhlasu ako dotknutá osoba podľa § 7 zákona číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon“) súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176 (ďalej len “prevádzkovateľ“) v informačnom systéme prevádzkovateľa po dobu nasledujúcich 10 rokov a následne zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, na účel marketingových činností, najmä k zasielaniu ponúk produktov a služieb prevádzkovateľa a iných spolupracujúcich subjektov, ponúk účastí na marketingových súťažiach, výskumoch a anketách, a to i elektronicky. Beriem na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a zdroj príjmu. Vyhlasujem, že toto poskytnutie osobných údajov je urobené dobrovoľné a právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon). Som si vedomý/á všetkých mojich práv v zmysle § 20 zákona, ako aj faktu, že odvolanie tohto súhlasu možno vykonať iba písomne, jeho doručením na adresu sídla prevádzkovateľa. Potvrdzujem, že prevádzkovateľ mi ako dotknutej osobe vopred sprístupnil informácie v takom rozsahu, v akom sú s ohľadom na všetky okolnosti spracúvania osobných údajov potrebné na zaručenie všetkých mojich práv a právom chránených záujmov, najmä pokiaľ ide o právo byť informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov: Atento Česká republika a.s., organizačná zložka Slovensko, Boženy Němcovej 8, Bratislava 81101, SYMBLAZE Praha s.r.o. Praha 2, Nové Město, Hálkova 1406/2, PSČ 120 00, Česká republika, Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, Česká republika a tento zoznam sprostredkovateľov vrátane úplného znenia tohto súhlasu s poučením o právach dotknutej osoby podľa § 20 zákona sa nachádza na adrese www.itesco.sk/fs, pod záložkou "ochrana osobných údajov".

Odoslaním formulára vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

Prihláste sa do

Správca financií Tesco Finančných služeb

  • získate prístup k vašim pôžičkám a kreditným kartám kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  • registrácia a užívanie zadarmo
Prihlásiť sa

V uvedenom prípade pri počte splátok 84 a lehote splatnosti 15. 7. 2022 je úrok 15,68 % p. a., RPMN 17,0 % a celková suma splatná spotrebiteľom 6 636 €. Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 15. 7. 2015 a splátke vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 8. 2015. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 11. 8. 2015 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., (Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176), ktorý je poskytovateľom Finančných služieb v Tesco a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., (Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805). Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk,www.nbcb.sk a www.tesco.sk/fs.