Tesco

Na čo sa pýtate najčastejšie - hotovostná pôžička

Musím pri žiadosti o úver dokladať potvrdenie o príjme?

Áno, potvrdenie o príjme je nutné doložiť.

Ako dlho budem pôžičku splácať?

Počet mesiacov, počas ktorých budete pôžičku splácať, záleží na Vás. Zvoliť si môžete 12 až 84 mesiacov (vždy po 6 a 12 mesiacoch).

Kedy sa začína splácanie pôžičky?

Dátum prvej splátky je presne za mesiac od dátumu poskytnutia úveru.

Aké sú podmienky na získanie pôžičky?

Pre získanie pôžičky musíte byť plnoletý, vlastniť platný doklad totožnosti a mať trvalý zdroj príjmov (napr. zamestnanecký pomer, podnikateľský príjem, dôchodok)

Potrebujem ručiteľa?

Nie, pre získanie pôžičky ručiteľa nevyžadujeme.

Na čo môžem pôžičku použiť?

Čerpanie úveru nie je viazané na žiaden účel, peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Aké budem potrebovať doklady?

Občan SR však musí vždy doložiť občiansky preukaz. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO. Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať tiež Potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Koľko si môžem požičať?

Výška pôžičky je v rozmedzí od 800 do 16 000 eur.

Akým spôsobom mi budú peniaze vyplatené?

Peňažné prostriedky Vám zašleme na bankový účet vedený na Vaše meno alebo formou poštovej poukážky.

Čo robiť pri zmene osobných údajov (napr. priezvisko, adresa)?

Ak došlo k zmene Vašich osobných údajov, vyplňte žiadosť uvedenú TU a zašlite na adresu:
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.

Je možné zmeniť spôsob úhrady splátok v priebehu splácania úveru?

Splácať pôžičku môžete dvomi spôsobmi - bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spôsob je možné zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašej úverovej zmluve).

Ak mi nevyhovuje termín splátky zo splátkového kalendára, môžem si tento termín zmeniť?

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, kontaktujte naše Klientské centrum na tel 0850 003 777.

Je možné pôžičku predčasne splatiť a ak áno, tak za akých podmienok?

Áno, pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Neplatíte za to žiadne poplatky ani penále, predčasné splatenie pôžičky je úplne zadarmo. Úroky platíte iba do doby predčasného splatenia. O úmysle splatiť úver predčasne je potrebné informovať Home Credit Slovakia, a.s. písomne alebo telefonicky 30 dní vopred.

Môžem si k pôžičke zjednať poistenie pre prípad, že nebudem môcť splácať?

Áno, ak spĺňate poistné podmienky, môžete si pri uzatváraní úverovej zmluvy zvoliť Poistenie výdavkov. Bližšie informácie k poisteniu nájdete TU

Čo mám robiť, ak mi prišla upomienka, že som nezaplatil/a splátku?

Ak ste platbu ešte neuhradili, zaplaťte prosím obratom celkovú sumu uvedenú na upomienke. Ak ste už mesačnú splátku uhradili a bol Vám vyčíslený poplatok za upomienku, je nutné ho do troch dní uhradiť.

Je dátum splatnosti zhodný s dátumom odoslania peňazí z môjho účtu alebo zaplatenia poštovou poukážkou?

Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti (tzn. pri úhrade bankovým prevodom 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti).

Koľko zaplatím za vybavenie pôžičky?

Za vybavenie pôžičky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie pôžičky je zadarmo.

Má zmysel žiadať o pôžičku, keď som tesne pred dôchodkom?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je len vek žiadateľa. Vyšší produktívny vek teda neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Dôležité je mať stály príjem, z ktorého budete schopný/á pravidelne splácať, a splnenie ďalšej podmienky pri preverovaní Vašej schopnosti splácať.

Ak podpíšem úverovú zmluvu a dostanem peniaze, môžem zmluvu zrušiť? V akej lehote?

Ak Vám podmienky pôžičky z nejakého dôvodu nebudú vyhovovať, môžete úver do jedného mesiaca od podpisu zmluvy vrátiť bez toho, aby ste za to zaplatili akékoľvek sankcie alebo úroky.