Tesco

Poistenie výdavkov

banner Clubcard kreditná karta

Poistenie výdavkov

Pre úverové zmluvy dojednané do 11. 4. 2017

Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. V týchto nepriaznivých životných okolnostiach poisťovňa zaplatí priamo Vám alebo Vašej rodine každý mesiac 66 EUR alebo jednorázovo 1660 EUR.

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

Balíček Plus poistné krytie pre prípady:

 • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • invalidity následkom choroby či úrazu
 • smrti úrazom

Balíček Premium poskytuje poistné krytie pre prípady:

 • straty príjmu zo zamestnania či podnikania
 • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • invalidity následkom choroby či úrazu
 • smrti úrazom

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
pracovná neschopnosť 66 EUR mesačne
strata zamestnania/ukončení podnikania 66 EUR mesačne
invalidita 1660 EUR jednorázovo
smrť úrazom 1660 EUR jednorázovo

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky, vznik invalidity alebo smrť.Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Balíček Extra

Cena: 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty zamestnania - mesačná splátka (až 12 splátok)
 • Prerušenie prevádzky v dôsledku živlu - mesačná splátka (1 splátka)
 • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Balíček Classic

Cena: 5,9 % zaktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok)
 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Balíček Basic

Cena: 2,9 % aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu - mesačná splátka (až 12 splátok)
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP - zostatok dlhu
 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu - zostatok dlhu

Čo hradí poisťovňa?

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu
 • Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu

Nastala poistná udalosť?

Volajte na: 0850 850 150 (Po – Pi 8:00 – 18:00 hod.)

Mailujte: info@zdravi.cz

Píšte: Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

K nahláseniu poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" podľa typu poistného rizika. Nájdete ho na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky i písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré nájdete na www.zdravi.cz alebo tu.

Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

 • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
 • Registrácia a používanie zadarmo
 • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií