Tesco

Poistenie osobných vecí a karty

banner Clubcard kreditná karta

Poistenie zneužitia karty

Pre úverové zmluvy dojednané do 11. 4. 2017

Nakupujte bez obáv, že Vám kartu niekto ukradne a zneužije. Poistenie kryje finančnú škodu, vzniknutú zneužitím karty pri jej odcudzení alebo strate, a to do 48 hodín pred blokáciou karty. Poistení ste i v prípade násilného trestného činu, vedúceho k nútenému výberu a odcudzeniu hotovosti. Navyše poistenie uhradí i náklady na znovu zaobstaranie mobilného telefónu, dokladov a kľúčov odcudzených spolu s kartou.

Čo hradí poisťovňa?

Poistná ochrana Poistná suma
Náhrada finančnej škody následkom
zneužitia karty
až 100 EUR
+ poplatok vydanie novej karty
Náhrada odcudzeného mobilného telefónu až 75 EUR
Náhrada stratených/odcudzených kľúčov až 66,50 EUR
Náhrada stratených/odcudzených dokladov až 66,50 EUR

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Comfort

Poisťovňa zaplatí Odcudzenie Strata Výška plnenia Cena
Odcudzenie hotovosti/straveniek Áno Nie 100 € 1.99 € mesačne
Osobné veci Súhrnný limit 1 100 €/rok **
Osobné doklady (OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz) Áno Áno 70 €
na každú kategóriu osobných vecí
Kľúče od nehnuteľnosti (kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba) Áno Áno
Kľúče od auta/motorky Áno Áno
Peňaženka Áno Áno
Kabelka/taška (V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 17,5 €.) Áno Áno
Dioptrické okuliare Áno Áno
Elektronika Súhrnný limit 1 100 €/rok **
Mobilný telefón a jeho zneužitie Áno Áno 140 €
na každú kategóriu elektroniky
Čítačka Áno Nie
MP3/MP4 prehrávač Áno Nie
Tablet/notebook Áno Nie
Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty
Zneužitie karty Áno Áno do 150 €
Internetové transakcie Áno Áno do 150 €

** Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

Optimal

Poisťovňa zaplatí Odcudzenie Strata Výška plnenia Cena
Odcudzenie hotovosti/straveniek Áno Nie 50 € 1.39 € mesačne
Osobné veci Súhrnný limit 370 €/rok **
Osobné doklady (OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz) Áno Áno 50 €
na každú kategóriu osobných vecí
Kľúče od nehnuteľnosti (kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba) Áno Áno
Kľúče od auta/motorky Áno Áno
Peňaženka Áno Áno
Kabelka/taška (V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 12,5 €.) Áno Áno
Dioptrické okuliare Áno Áno
Elektronika Súhrnný limit 370 €/rok **
Mobilný telefón a jeho zneužitie Áno Áno 100 €
na každú kategóriu elektroniky
Čítačka Áno Nie
MP3/MP4 prehrávač Áno Nie
Tablet/notebook Áno Nie
Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty
Zneužitie karty Áno Áno do 150 €
Internetové transakcie Áno Áno do 150 €

** Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

Nastala poistná udalosť?

Volajte na: 0850 850 150(Po – Pi 8:00 – 18:00 hod.)

Mailujte: info@zdravi.cz

Píšte: Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

K nahláseniu poistnej udalosti použite tlačivo " Oznámenie poistnej udalosti" podľa typu poistného rizika. Nájdete ho na www.zdravi.czalebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky i písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré nájdete na www.zdravi.czalebo tu.

Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

  • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
  • Registrácia a používanie zadarmo
  • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií