Tesco

Možnosti splácania

banner Clubcard kreditná karta

Vyčerpané peniaze začínate splácať podľa svojich možností od nasledujúceho mesiaca. Minimálna mesačná splátka predstavuje 4 % z vyčerpanej sumy (minimálne 12 €). Môžete však zaplatiť akúkoľvek sumu – vyššiu, ako je stanovená minimálna splátka, alebo celú dlžnú sumu uhradiť naraz.

Akýmkoľvek splácaním si obnovujete svoj disponibilný zostatok na karte na ďalšie čerpanie.

Celkovú výšku dlžnej sumy sa dozviete v podrobnom mesačnom výpise, kde nájdete tiež prehľad všetkých vykonaných transakcií.

Platiť môžete:

  • prevodom zo svojho bežného účtu v ktorejkoľvek banke na Slovensku
  • poštovou poukážkou, ktorú nájdete v každom výpise

A nezabudnite, ak splatíte do dátumu splatnosti pravidelnej splátky všetky čerpané prostriedky, nezaplatíte z bezhotovostných nákupov žiadny úrok. Využite bezúročné obdobie a môžete tak mať až 51 dní bez úrokov!

Bezúročné obdobie je stanovený maximálny počet dní, počas ktorých máte k dispozícii finančné prostriedky, za ktoré nemusíte platiť žiadne úroky.

V priebehu mesiaca môžete ľubovoľne nakupovať (až kým to limit karty dovolí). Na konci bude vystavený a zaslaný výpis, aby ste mohli vyčerpanú čiastku riadne splatiť.

U Clubcard kreditnej karty Premium PLUS je bezúročné obdobie štandardnou vlastnosťou a je počítané vždy opakovane od prvého dňa v mesiaci a platí pre čerpania uskutočnené v tomto mesiaci v obchodoch s tým, že k dátumu nasledujúcej splátky uhradíte všetky záväzky. Bezúročné obdobie tak môže byť v dĺžke až 51 dní (záleží na celkovom počte dní v mesiaci a kedy čerpanie uskutočníte).

clubcard kreditna karta bezurocne obdobie

Podmienkou využitia bezúročného obdobia je zaplatenie celej vyčerpanej čiastky za zúčtovacie obdobie (kalendárny mesiac) a jej pripísania na bankový účet do dátumu splatnosti výpisu - v našom prípade do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po konci zúčtovacieho obdobia.

Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

  • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
  • Registrácia a používanie zadarmo
  • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií