Tesco

Dokumenty na stiahnutie

Dokument Publikované Stiahnutie
pdf
Oznámenie poistnej udalosti - INVALIDITA

Clubcard kreditná karta, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

19. 06. 2014
pdf
Oznámenie poistnej udalosti - ZNEUŽITIE KARTY

Clubcard kreditná karta, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

19. 06. 2014
pdf
Potvrdenie o výške príjmov

Clubcard kreditná karta

01. 11. 2016
pdf
Oznámenie poistnej udalosti - PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Clubcard kreditná karta, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

19. 06. 2014
pdf
Oznámenie poistnej udalosti - SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU

Clubcard kreditná karta, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

19. 06. 2014
pdf
Oznámenie poistnej udalosti - STRATA PRÍJMU

Clubcard kreditná karta, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

19. 06. 2014
pdf
Pravidlá programu odmien

Clubcard kreditná karta

25. 02. 2010
pdf
Reklamácia kartovej transakcie

Clubcard kreditná karta

01. 11. 2016
pdf
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN

Clubcard kreditná karta

01. 11. 2016
pdf
25. 02. 2010
pdf
Oznámenie o zmene osobných údajov

Clubcard kreditná karta

01. 11. 2016
pdf
Sadzobník poplatkov a odmien

Clubcard kreditná karta Premium Plus

23. 11. 2016
pdf
Informačné memorandum

Clubcard kreditná karta Premium Plus

23. 11. 2016
pdf
Poučenie o registri združenia SOLUS

Clubcard kreditná karta Premium Plus

23. 11. 2016
pdf
Žiadosť o zmenu výšky kreditného limitu

Clubcard kreditná karta Premium

31. 12. 2013
pdf
Žiadosť o vydanie náhradnej karty

Clubcard kreditná karta Premium

31. 12. 2013
pdf
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN

Clubcard kreditná karta Premium

31. 12. 2013
pdf
Reklamácia kartovej transakcie

Clubcard kreditná karta Premium

31. 12. 2013
pdf
Potvrdenie o výške príjmov

Clubcard kreditná karta Premium

31. 12. 2013
pdf
23. 11. 2016
pdf
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca

Clubcard kreditná karta Premium

25. 05. 2016
pdf
01. 11. 2016
pdf
Úverové podmienky pre zmluvy uzatvorené od 23. 11. 2016

Clubcard kreditná karta Premium Plus

23. 11. 2016
pdf
Príručka ku karte

Clubcard kreditná karta Premium Plus

23. 11. 2016