Tesco

Poistenie

banner Clubcard kreditná karta

Vyberte si z ponuky poistení a získajte viac bezpečia a pohodlia. K Vašej karte Vám ponúkame možnosť uzatvoriť:

Poistenie výdavkov

Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. V týchto nepriaznivých životných okolnostiach poisťovňa zaplatí priamo Vám alebo Vašej rodine každý mesiac 66 EUR alebo jednorázovo 1660 EUR.

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

Balíček Plus poistné krytie pre prípady:

  • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  • invalidity následkom choroby či úrazu
  • smrti úrazom

Balíček Premium poskytuje poistné krytie pre prípady:

  • straty príjmu zo zamestnania či podnikania
  • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  • invalidity následkom choroby či úrazu
  • smrti úrazom

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
pracovná neschopnosť 66 EUR mesačne
strata zamestnania/ukončení podnikania 66 EUR mesačne
invalidita 1660 EUR jednorázovo
smrť úrazom 1660 EUR jednorázovo

Poistenie zneužitia karty

Nakupujte bez obáv, že Vám kartu niekto ukradne a zneužije. Poistenie kryje finančnú škodu, vzniknutú zneužitím karty pri jej odcudzení alebo strate, a to do 48 hodín pred blokáciou karty. Poistení ste i v prípade násilného trestného činu, vedúceho k nútenému výberu a odcudzeniu hotovosti. Navyše poistenie uhradí i náklady na znovu zaobstaranie mobilného telefónu, dokladov a kľúčov odcudzených spolu s kartou.

Čo hradí poisťovňa?

Poistná ochrana Poistná suma
Náhrada finančnej škody následkom
zneužitia karty
až 100 EUR
+ poplatok vydanie novej karty
Náhrada odcudzeného mobilného telefónu až 75 EUR
Náhrada stratených/odcudzených kľúčov až 66,50 EUR
Náhrada stratených/odcudzených dokladov až 66,50 EUR

Nastala poistná udalosť?

Volajte na: 0850 850 150 (Po – Pi 8:00 – 18:00 hod.)

Mailujte: info@zdravi.cz

Píšte: Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

K nahláseniu poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" podľa typu poistného rizika. Nájdete ho na www.zdravi.cz/sk alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky i písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré nájdete na www.zdravi.cz/sk alebo na www.homecredit.cz.


Správca financií

Majte prehľad o svojich pôžičkách a kreditných kartách online!

  • Online webová aplikácia s prehľadom informácií o vašich pôžičkách a kartách
  • Registrácia a používanie zadarmo
  • Informácie o splátkach, prehľade transakcií na karte a ďalšie informácie
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Viac o Správcovi financií